inLive


Prisijungimas

Prie statistikos skaičiavimo sistemos prisijungti turite pagal lygos paskirtą adresą pvz. vilniausfutbolas.lt/scout
 
Atsidarius puslapį matysite tris eilutes: Vardas, Rungtynių numeris ir Kodas. 
 
 
Vardas - Pirmoje eilutėje įveskite savo vardą.
 
Rungtynių numeris - Rungtynių numerį ir kodą rasite prisijungę prie savo komandos administratoriaus paskyros. Meniu punkte Rungtynės rasite Rungtynių numerį (ID), kurį sudaro 5 skaitmenys. 
 
 
 
Kodas - Tai rungtynių slaptažodis kuris bus sudarytas iš 4 skaitmenų. Jį taip pat matysite prie meniu punkto Rungtynės. Kodas bus matomas nuo to laiko, kai bus nustatyta rungtynių data. Likus 48 valandoms iki rungtynių pradžios slaptažodis nebus matomas, jį sužinoti bus įmanoma tik kreipiantis į lygos administraciją. 
 
Teisingai užpildę visas tris eilutes prisijungsite prie statistikos skaičiavimo sistemos.
 
Kamuolio kontrolė. Pirmojoje eilutėje matysite Kamuolio kontrolės skaičiavimo laikmatį. Jis sudarytas iš trijų mygtukų: Šeimininkų komanda kairėje, Neutralus mygtukas viduryje, kurį paspaudus laikas nebus skaičiuojamas ir Svečių komanda dešinėje.
 
Kamuolį valdant Šeimininkams reikia spausti jų komandos mygtuką ir virš komandos pavadinimo esantis laikmatis pradės skaičiuoti kamuolio kontrolės laiką, perėmus kamuolį Svečių komandos žaidėjams, reikia spausti jų komandos mygtuką, tada laikas prie Šeimininkų komandos automatiškai sustos, o prie Svecių komandos pradės eiti. 
 
Mygtukas Neskaičiuoti. Jis yra naudojamas tada, kai kamuolys nėra žaidime, tai yra nei viena komanda jo nekontroliuoja. Smūgis nuo vartų, kamuolio išmetimas iš užribio, baudos arba laisvas smūgis, kampinis, 11m baudinys, pelnytas įvartis, visais šiais atvejais privaloma spausti mygtuką Neskaičiuoti, nes tuo metu kamuolio nevaldo nei viena iš komandų. Taip pat būtina paspausti šį mygtuką esant įvairiems rungtynių stabdymams: žaidėjų keitimai, medicininės pagalbos suteikimas, atsivėsinimo petraukėlės ir visi kiti atvejai, kai teisėjas sustabdo rungtynes. 
 
Smūgiai. Smūgis traktuojamas tada, kai žaidėjas bando pelnyti įvartį ir tai aiškiai yra matoma, netgi nesvarbu jeigu smūgis buvo labai nestiprus arba labai netikslus. Jeigu matome, kad žaidėjas siekė pelnyti įvartį ir jo tikslas buvo pataikyti kamuolį į vartus, tai yra smūgis. 
Paspaudus smūgio mygtuką, jums atsivers naujas langas, kur turėsite pažymėti ar tai buvo smūgis į vartų plotą, smūgis šalia vartų ar smūgis į virpstą.
 
Smūgis į vartų plotą. Bet kuris smūgis, kurį atrėmė vartininkas yra skaičiuojamas kaip smūgis į vartų plotą, netgi jeigu Jūsų nuomone, kamuolys nebūtų patekęs į vartus, bet vartininkas jį liečia, atmuša arba pagauna tai yra smūgis į vartų plotą. Taip pat smūgiu į vartų plotą bus laikomas smūgis kai  gynėjas blokuoja smūgį, būdamas vartininko aikštelėje (ne baudos aikštelėje, bet vartininko). 
 
Smūgis šalia vartų. Kai kamuolys nepataiko į vartų plotą arba į virpsta, bet palieka aikštę už galinės linijos, tokiu atveju tai traktuojamas kaip smūgis šalia vartų. Jeigu po smūgio kamuolys rikošetu nuo gynėjo palieka aikštę už galinės linijos, tai bus smūgis šalia vartų (nebent kaip jau buvo kalbėta anksčiau, gynėjas kamuolį lietė, blokavo būdamas vartininko aikštelėje).
 
Smūgis į virpstą. Bet kuris atvejis kai kamuolys liečia virpstą ar skersinį turi būti traktuojamas kaip smūgis į virpstą. Nesvarbu ar tai buvo smūgis, ar perdavimas, ar rikošetas nuo besiginančio žaidėjo, jeigu kamuolys liečia virpstą tai yra smūgis į virpstą. Taip pat jeigu kamuolys po kontakto su vartininku atsitrenkia į virpstą, tai taip pat traktuojama kaip smūgis į virpstą. 
Vienintelis atvejis, kai kamuoliui lietus virpstą tai nebus traktuojama kaip smūgis į virpstą yra, kai kamuolys atšokęs nuo virpsto įskries į vartus. Tokiu atveju tai yra įvartis ir žymėti smūgio į virpstą nereikia. 
 
Kampiniai. Visi kampiniai, kurie bus pakelti turi būti skaičiuojami. Jeigu pačioje kėlinio arba rungtynių pabaigoje komandai uždirbus kampinį, teisėjas paskelbė kėlinio ar rungtynių pabaigą dar prieš pakeliant kampinį, tokiu atveju reikia jį minusuoti (įvykių minusavimas bus aptartas žemiau), nes skaičiuojami tik pakelti ar įžaisti kampiniai. 
 
Pražangos. Pražangos skaičiuojamos elementariu principu, prie komandos, kuri prasižengė pridedama pražanga. 
 
Kortelės. Paspaudus mygtuką Kortelės, atsivers langas, kur galėsite pasirinkti: geltona kortelė, antra geltona kortelė arba raudona kortelė. Pagal įvykius vykstančius aikštėje turėsite paspausti teisingą įvykį, svarbu sekti ar žaidėjui parodoma antra geltona kortelė ar iškarto raudona kortelė, kad statistika būtų teisinga. Stebėkite teisėją, dažniausiai parodęs kortelę jis užsirašo kam ją parodė, todėl jeigu nepastebėjote ar buvo parodyta kortelė, bet teisėjas kažką užsirašinėja greičiausiai ji buvo parodyta (tokiu atveju patartina paklausti šalia esančių žmonių, gal jie matė situaciją ir galės jums padėti). Taip pat jeigu nesate tikras dėl raudonos kortelės, perskaičiuokite žaidėjus aikštelėje. Patartina tai padaryti prieš prasidedant antrajam kėliniui, kadangi petraukos metu, žaidėjui už kritika ar nesportinius veiksmus galėjo būti parodyta raudona kortelė pakeliui į rūbines. 
 
Nuošalės. Nuošalės kaip ir pražangos skaičiuojamos pridedant nuošalę prie komandos, kurios žaidėjas į ją pakliuvo.
 
Įvarčiai. Vienai iš komandų pelnius įvartį kelias sekundes luktelkite ir pasižiūrėkite ar tikrai nebuvo užfiksuota nuošalė ar pražanga, taip pat atkreipkite dėmėsį į teisėjo ženklus ir tik tada skirkite įvartį įmušusiai komandai. 
 
Įvykių minusavimas. Padarius klaidą ir neteisingai įvedus įvykį galima pasinaudoti įvykių minusavimu. Apačioje spaudžiame mygtuką minusuoti, tuo metu ekrano fono spalva pasikeis į raudoną ir spaudžiant įvykius su kiekvienu paspaudimu bus minusuojamas vienas įvykis. Minusuoti galima visus įvykius (išskyrus kamuolio kontrolės laiką, todėl būkite atidūs ir kaip jau buvo rašyta anksčiau esant situacijoms kai žaidimas nevyksta ir kamuolio nekontroliuoja nei viena iš komandų paspauskite mygtuką Neskaičiuoti). 
Poto kai minusuosite per klaidą įvestą įvykį, apačioje paspauskite mygtuką Pliusuoti, ekrano fonas vėl pasikeis į žalią spalvą ir toliau veskite įvykius kaip įprasta. 
 
Rungtynių pabaiga. Pasibaigus rungtynėms spaudžiate patį apatinį mygtuką Pabaigti. Tuo metu vietoje jo toje pačioje vietoje atsiranda mygtukas Redaguoti, kurio pagalba galite sugrįžti atgal ir tiek pridėti tiek minusuoti įvykius, jeigu matote, kad kažkas neatitinka. Jeigu viskas tvarkoje paspaudus jau minėtą mygtuką Pabaigti, šalia atsiras mygtukas Patvirtiniti, nuspaudus jį visi įvykiai bus patvirtinti ir Jūsų darbas baigtas.